Πιστοποιήσεις

Oι πιστοποιήσεις μας

Είμαστε περήφανοι που η εταιρεία μας διαθέτει τις Πιστοποιήσεις ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) και ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), οι οποίες επιβεβαιώνουν την δέσμευσή μας για την ποιότητα, την ασφάλεια  και το περιβάλλον.

  • Το ISO 9001 αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι τηρούμε υψηλά πρότυπα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Συνεχώς βελτιώνουμε τις διαδικασίες μας, παρακολουθούμε την ικανοποίηση των πελατών και επιδιώκουμε την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.
  • Το ISO 45001 αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την προτεραιότητά μας για την ασφάλεια των εργαζομένων μας και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Εφαρμόζουμε αυστηρές πρακτικές ασφαλείας, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας για την αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων και διασφαλίζουμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
  • Το ISO 14001 αφορά το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Με την πιστοποίηση αυτή, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές πρακτικές στις δραστηριότητές μας, παρακολουθούμε τον περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την περιβαλλοντική απόδοσή μας.

Εφαρμοζόμενες εργασιακές πολιτικές

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες μεταφοράς και  ανύψωσης που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας και των τρίτων ενδιαφερόμενων μερών για διασφαλισμένη και σταθερή ποιότητα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας που προστατεύει το περιβάλλον, προλαμβάνει ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση. Δείτε περισσότερα εδώ

Σκοπός μας είναι η προστασία των εργαζομένων και άλλων ατόμων που σχετίζονται με την εταιρεία μας από την βία και την παρενόχληση που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια, είναι συνδεδεμένες με ή προκύπτουν από την εργασία της εταιρείας. Δείτε περισσότερα εδώ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία μας είναι σύμφωνη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) που εφαρμόζεται από το Μάιο 2018. Δείτε περισσότερα εδώ