Υπηρεσίες

Αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησής μας είναι:

Α) Οι εθνικές μεταφορές βαρέων αντικειμένων και μηχανημάτων, με γερανοφόρα οχήματα, καθώς και η φορτοεκφόρτωσή τους.
Β) Η ανύψωση, μετακίνηση και τοποθέτησή τους σε ορόφους, υπόγεια, ισόγεια, πατάρια ή όπου αλλού μας ζητηθεί.
Γ) Εργασίες γερανού με καλάθι σταθερό μέχρι 24 μέτρα ύψος, με μόνωση γιά ρεύμα τάσεως έως 2.000 volt.
Δ) Εργασίες κλαρκ.

Αναλαμβάνουμε τη εξαγωγή, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, ανύψωση, καταβίβαση, τοποθέτηση και μετακίνηση βαρέων αντικειμένων και μηχανημάτων όπως :
Μηχανουργικά, ξυλουργικά, εκτυπωτικά, τυπογραφικά, υποδηματοποιίας, κλιματιστικά, χρηματοκιβώτια, αγάλματα, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, μετασχηματιστές, πίνακες, υποσταθμούς, μηχανήματα έργων, προκατασκευασμένους οικίσκους, δεξαμενές, ιστούς και μηχανήματα κινητής τηλεφωνίας, κοντέινερ, ψυγεία επαγγελματικά και οικιακά, οικοδομικά υλικά κ.α.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: