Μισός αιώνας εμπειρίας

Καλωσορίσατε στη ιστοσελίδα μας.

Mε μισό αιώνα εμπειρίας στις εξειδικευμένες ανυψωτικές και μεταφορικές εργασίες, η εταιρία μας είναι σε θέση να εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα για τις απαιτήσεις σας. Με την προσέγγισή μας προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις ανύψωσης και μεταφοράς που είναι ασφαλείς αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες μας προσφέροντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική υποστήριξη και εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. Ενδεικτικά διεκπεραιώνουμε:
  • Εθνικές μεταφορές και φορτοεκφόρτωση μηχανημάτων και βαρέων αντικειμένων με γερανοφόρα οχήματα.
  • Μετακίνηση, ανύψωση και τοποθέτησή τους σε ορόφους, ισόγεια, υπόγεια, πατάρια κλπ
  • Ειδικές μεταφορές υπερμεγεθών αντικειμένων, καθώς και μεταφορές επικίνδυνων υλών ADR.
  • Εργασίες κλάρκ.
  • Εργασίες γερανού με σταθερά και περιστρεφόμενα καλάθια 1, 2 και 3 ατόμων, για ύψος μέχρι 29 μέτρα και με μόνωση για ρεύμα τάσης μέχρι 2.000 Volt.
  • Mεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, αλλά και ανύψωση, καταβίβαση, μετακίνηση και τοποθέτηση μηχανημάτων (μηχανουργικών ξυλουργικών, τυπογραφικών και εκτυπωτικών).

Απομάκρυνση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων από δυσπρόσιτους χώρους

Διαχείριση επικίνδυνων φορτίων

Μεταφορές βαρέων και ογκωδών αντικειμένων

Ανύψωση και Τοποθέτηση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων.

Μάθετε περισσότερα για τις εργασίες μας

Μάθετε περισσότερα για εμάς