Τι κάνουμε

Κάθε εργασία μας
προετοιμάζεται μεθοδικά...

Ανάλυση της απαιτήσεώς σας

Σχεδίαση της απαιτούμενης εργασίας

cog ico

Επιλογή προσωπικού και μέσων

...εξασφαλίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα.

Τήρηση του προϋπολογισμού

Τήρηση του χρονοδιαγράμματος

Ασφαλής ολοκλήρωση του εργου

Δείτε μερικές από τις εργασίες μας

Απομάκρυνση χρηματοκιβωτίου από υπόγειο κτηρίου

Απομάκρυνση αξονικού τομογράφου από όροφο κτηρίου

Διαχείριση επικίνδυνων φορτίων